Семената са важни, но най-важен е КОНСУЛТАНТЪТ!
Пивоварен ечемик при фирма Агрогруп с. Румянцево.
Сортовете са различни, всички са хубави, но най- хубав е нашият МОНРО.