Вече из цялото Софийско поле има от най-хубавата пшеница - нашата.

Ще видите табелки по производствените посеви. А за демополето благодарим на фирма Валагро с. Мусачево.

На пътя за с. Горни Богров може да видите всички житни.