НОВИНИ


Обратния случай - когато почвата е песъчлива и не задържа така необходимите вода и храна, с
помощта на междинни култури вие ще ги акумулирате в горния почвен слой и органичната
маса ще допринесе за изграждането на ползотворен хумус.

 

7. април

Слаба почва, с кисела реакция, пшеницата страда от есенни неблагополучия, не е добре развита и има загуба на листа, наслагва се стресът от сланата, която пада след третиране с хербицида и крайният ефект е крайно лош. Опитваме да реанимираме с комбинация от листен и минерален тор, но изводът е, че този масив трябва да се „рекултивира“, защото всяка година при всяка култура има някаква драма и лоши резултати. Мелиоративните мероприятия са доста скъпи, ако земята се обработва трайно, може и да си заслужават инвестицията.Но най-бързият и достъпен начин за облагородяване на такива непродуктивни земи е въвеждане на разнообразни междинни/покривни култури в сеитбооборота.