ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА | Съвременният лидер
• Хибриден сорт
• Много висок биологичен потенциал
• Бърз начален старт и отлична регенерация
• Много добро фитосанитарно здраве
БЕЗГРАНИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЕЛЕКЦИЯТА!
Ново поколение високодобивен, високомаслен хибрид зимна маслодайна рапица с подобрена толерантност на болести.

ПРЕЗИДЕНТ е олицетворение на големия напредък в селекцията на рапицата. Той е всичко, от което се нуждае едно успешно и стабилно рапично производство.
ПРЕЗИДЕНТ има много висок биологичен потенциал за добив, откликва на всички инвестиции, които направите за неговото производство и се отплаща с висок добив на зърно. За да се изпълни този добив, селекцията е вложила в него отлични агрономически качества и го е дарила с голяма адаптивност и компенсаторна способност.
 
Вегетацията на ПРЕЗИДЕНТ е средноранна до среднокъсна което му дава възможност да налива и зрее продължително и осигурява жътва без загуби, тъй като има едри, здрави и устойчиви на разпукване шушулки.
 
Агрономически характеристики
Начално развитие средно 4
Зимоустойчивост много добра 3
Начало на цъфтеж среднокъсно 5
Узряване среднокъсно 5
Височина на растенията средна 6
Устойчивост на полягане добра 4
Структура на добива
Добив на зърно много висок 2
Качествени показатели
Съдържание на масло много високо 2
Глюкозинолати µmol ниско -
Ерукова киселина няма -
Толерантност на болести
Склеротиния много добра 3
Фома добра 4
Сеитба
Срок 15 авг. - 10 септ. -
Гъстота на сеитба 45-60 сем./кв.м -
Дълбочина на сеитба 2-3 cm -
 
 
Източник:


1… много добре, много рано, много нисък/къс, много резистентно;
9… много лошо/слабо, много късно, много висок / дълъг, неустойчив/не-толерантен.