ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА | Стабилният успех
• Хибриден сорт
• Висок потенциал за добив
• Гъвкав и приспособим
• Средноранно узряване
През есента на 2015 и в най-засушливите региони КЛАРУС показа дружно поникване и бързо покри почвената повърхност.  Напролет се доказа с много добра регенеративност и фитосанитарно здраве, което от своя страна предопредели в голяма степен високите добиви.

КЛАРУС има умерен растеж и растенията са средновисоки, но залага голям потенциал от зърно в шушулките, които са много устойчиви на разпукване.
 
Агрономически характеристики
Начален старт много добър 2
Зимоустойчивост много добра 2
Развитие след презимуване много добро 3
Начало на цъфтеж ранно 3
Узряване средноранно 4
Височина на растенията ниски - средни 4
Устойчивост на полягане много добра  2
Структура на добива
Зърно много висок 2
Качествени показатели
Сурови мазнини в сухи региони много високо 2
Сурови мазнини във влажни региони много високо 2
Глюкозинолати µmol ниско -
Ерукова киселина няма -
Толерантност на болести
Склеротиния добра 3
Фома добра 4
Сеитба
Срок на сеитба 25 август - 20 септември
Гъстота на сеитба 45-60 сем./кв.м
Дълбочина на сеитба 2 см

 

 

 

Източник: AGES

1… много добре, много рано, много нисък/къс, много резистентно; 9… много лошо/слабо, много късно, много висок / дълъг, неустойчив/не-толерантен.