ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА | Върховни добиви
• Хибриден сорт, средноран
• Много високи добиви зърно
• Добра устойчивост на полягане
• Висока толерантност на фома и склеротиния
ПАНТЕОН е новост в Европейската селекция на рапица, с ясна насоченост към икономическите резултати, които предполагат не само много висок добивен потенциал и висока масленост, но и рентабилно производство, уповаващо се на добрата толерантност на икономически важни болести по рапицата. Много бърз начелн старт както наесен, така и напролет.
 
Агрономически характеристики
Начално развитие бързо 3
Начало на цъфтеж среднокъсно 5
Узряване средноранно 4
Височина на растенията средна 4
Устойчивост на полягане много добра 2
Зимоустойчивост много добра 2
Структура на добива
Добив на зърно много висок 2
Качествени показатели
Съдържание на масло високо 3
Глюкозинолати µmol ниско -
Толерантност на болести
Склеротиния много добра 2
Фома много добра 3
Сеитба
Срок 25 август - 15 септември
Гъстота на сеитба 50-60 сем/кв.м
Дълбочина на сеитба 2-3 см
 
Източник:

1… много добре, много рано, много нисък/къс, много резистентно; 9… много лошо/слабо, много късно, много висок / дълъг, неустойчив/не-толерантен.