ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА | TRITICUM AESTIVUM

ТОНАЖ - В ИМЕТО Е ПРОГРАМИРАН УСПЕХА

 

• Фуражна пшеница с наднормени възможности
• Тежки класове с многобройни, едри зърна
• Здрав, стабилен, непоклатим
 

Извън нашата програма за качествени пшеници ние за първи път предлагаме един изключително добивен и здрав сорт фуражна пшеница, с голям рандеман и за производство на биоетанол.

Сортът ТОНАЖ привлече като магнит стотици земеделци в опитните парцели със своите отличаващи се големи класове с едро зърно. Растенията са ниски, класът е безосилест. Зреенето е среднокъсно.

Голямо предимство е фитосанитарното здраве на сорта - висока толерантност на брашнеста мана, жълта ръжда и на септориоза - особено през 2020 година това беше изключителна и забележителна отличителна черта на сорта в полетата.

Сеитба
Гъстота на сеитба - 420-450 семена/кв.м